Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Nanoformy - obowiązek rejestracji

(12.05.2020)

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. firmy, które produkują lub importują nanoformy substancji, muszą je zarejestrować na podstawie rozporządzenia REACH.

Zaistniałe zmiany są wynikiem wejścia w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1881 z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załączników I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI i XII w celu uwzględnienia nanopostaci substancji.


Nanoformy substancji to takie, które spełniają zalecenie Komisji Europejskiej dotyczące definicji nanomateriału. Odpowiednie załączniki rozporządzenia REACH zostały zmienione w tym zakresie:

  • charakterystyka nanoform lub grup nanoform objętych obowiązkiem rejestracji (załącznik VI);

  • ocena bezpieczeństwa chemicznego (załącznik I);

  • wymogi dotyczące informacji rejestracyjnych (załączniki III i VII-XI);

  • obowiązki dalszego użytkownika (załącznik XII).

 

Celem jest upewnienie się, że firmy dostarczają wystarczających informacji, aby wykazać bezpieczne stosowanie swoich nanoform w celu ochrony zdrowia ludzi i środowiska. Zmiany mają zastosowanie do wszystkich nowych i istniejących rejestracji dotyczących nanoform. Oznacza to, że do 1 stycznia 2020 r. rejestrujący powinni zaktualizować swoją dokumentację o informacje dotyczące nanoform.

 

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w zakładce dotyczącej Nanomateriałów.


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie