Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Konsultacje w sprawie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania (01.06)

(18.06.2020)

Europejska Agencja Chemikaliów zaprasza wszystkie zainteresowane strony do wzięcia udziału w konsultacjach, które rozpoczęły się 1 czerwca 2020 r. Konsultacje dotyczą substancji o nazwie diuron (ISO); 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea (CAS 330-54-1);

Termin zgłaszania uwag upływa 31.07.2020 (do godz. 23.59 wg czasu w Helsinkach).

 

Wnioskodawca składający wniosek dla substancji diuron (ISO); 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea (CAS 330-54-1) zaproponował zmianę zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania w następujących klasach zagrożenia:  rakotwórczości, działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane kategoria 2 (STOT RE 2 H37), działanie ostre na środowisko wodne kategoria 1 (Aquatic Acute 1; H400), działanie przewlekłe na środowisko wodne kategoria 1 (Aquatic Chronic 1; H410) oraz usunięcie klasy zagrożenia toksyczność ostra – drogą pokarmową kategoria 4 (Acute Tox. 4; H302).

Wnioskodawca proponuje zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie substancji po zmianach:

  • rakotwórczość kategoria 1B (Carc. 1B; H350),
  • działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane kategoria 2 (STOT RE 2 H373 (krew, pęcherz)),
  • działanie ostre na środowisko wodne kategoria 1 (Aquatic Acute 1; H400), współczynnik M=100,
  • działanie przewlekłe na środowisko wodne kategoria 1 (Aquatic Chronic 1; H410), współczynnik M=100.


ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji tej substancji w klasach zagrożenia:

  • rakotwórczość,
  • toksyczność ostra – wszystkie drogi narażenia,
  • działanie mutagenne na komórki rozrodcze,
  • działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, 
  • działanie na środowisko wodne.


Link do strony ECHA do zgłaszania uwag odnośnie tej substancji LINK

Zebrane informacje zostaną uwzględnione przez Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) podczas przygotowywania opinii do wniosku CLH.  

Link do strony ECHA w sprawie konsultacji dotyczących klasyfikacji i oznakowania LINK

 


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie