Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Konsultacje w sprawie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania (04.05)

(18.06.2020)

Europejska Agencja Chemikaliów zaprasza wszystkie zainteresowane strony do wzięcia udziału w konsultacjach, które rozpoczęły się 4 maja 2020 r. Konsultacje dotyczą zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania trzech substancji:

1.    Potassium chlorate (CAS: 3811-04-9)
2.    Reaction mass of 1-(2,3-epoxypropoxy)-2,2-bis ((2,3-epoxypropoxy)methyl) butane and 1-(2,3-epoxypropoxy)-2-((2,3-epoxypropoxy)methyl)-2-hydroxymethyl butane (CAS: -, EC: -)
3.    Sodium chlorate (CAS: 7775-09-9)
 

Termin zgłaszania uwag upływa 03.07.2020 (do godz. 23.59 wg czasu w Helsinkach).

 

1. Wnioskodawca składający wniosek dla substancji potassium chlorate (CAS: 3811-04-9) zaproponował zmianę zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania w klasie toksyczności ostrej – drogą pokarmową  oraz usunięcie dwóch klas zagrożenia: toksyczność ostra – drogą oddechową kategoria 4 (Acute Tox. 4, H332), działanie przewlekłe na środowisko wodne kategoria 2 (Aquatic Chronic 2; H411);

Wnioskodawca proponuje zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie substancji po zmianach:

 • substancje stałe utleniające kategoria 1 (Ox. Sol. 1, H271),
 • toksyczność ostra – drogą pokarmową kategoria 3 (Acute Tox. 3, H301);


ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji tej substancji w klasach zagrożenia:

 • toksyczność ostra – drogą pokarmową,
 • toksyczność ostra – drogą oddechową,
 • stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego.


Link do strony ECHA do zgłaszania uwag odnośnie tej substancji LINK

2. Wnioskodawca składający wniosek dla substancji  reaction mass of 1-(2,3-epoxypropoxy)-2,2-bis ((2,3-epoxypropoxy)methyl) butane and 1-(2,3-epoxypropoxy)-2-((2,3-epoxypropoxy)methyl)-2-hydroxymethyl butane  (CAS: -, EC: -) zaproponował zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie w następujących klasach zagrożenia:

 • działanie mutagenne na komórki rozrodcze  2 (Muta. 2, H341),
 • działanie szkodliwe na rozrodczość 1B (Repr. 1B; H360F).


ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji tej substancji w następujących klasach zagrożenia:

 • działanie mutagenne na komórki rozrodcze,
 • działanie szkodliwe na rozrodczość.


Link do strony ECHA do zgłaszania uwag odnośnie tej substancji LINK

3. Wnioskodawca składający wniosek dla substancji sodium chlorate (CAS: 7775-09-9) zaproponował zmianę zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania klasie zagrożenia: toksyczność ostra – drogą pokarmową  oraz usunięcie klasy zagrożenia: działanie przewlekłe na środowisko wodne kategoria 2 (Aquatic Chronic 2; H411);
Wnioskodawca proponuje zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie substancji po zmianach:

 •  substancje stałe utleniające kategoria 1 (Ox. Sol. 1, H271),
 • toksyczność ostra – drogą pokarmową kategoria 3 (Acute Tox. 3, H301).


ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji tej substancji w klasach zagrożenia:

 • toksyczność ostra – drogą pokarmową,
 • stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego.


Link do strony ECHA do zgłaszania uwag odnośnie tej substancji LINK

Zebrane informacje zostaną uwzględnione przez Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) podczas przygotowywania opinii do wniosku CLH.  

Link do strony ECHA w sprawie konsultacji dotyczących klasyfikacji i oznakowania LINK
 


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie